Každý rodič si přeje, aby jeho dítě žilo zdravě a šťastně. Bohužel, někdy se setkáváme s těžkou realitou, že některé děti bojují s nemocí, která ohrožuje jejich život. Dětská onkologie je oblastí medicíny, která se zaměřuje na diagnózu a léčbu rakoviny u dětí. Dětská rakovina je jedním z nejtragičtějších onemocnění, které postihuje nejzranitelnější část naší společnosti. Získání finančních prostředků pro výzkum, léčbu a podporu těchto dětí je nezbytné z několika důvodů:

  1. Financování výzkumu: Výzkum je klíčovým prvkem v boji proti rakovině. Donace umožňují financování výzkumných projektů, které mají za cíl zlepšit diagnostiku, léčbu a péči o dětskou onkologii. Inovativní výzkum může přinést nové léčebné postupy, které zvyšují šance na přežití a zlepšují kvalitu života pacientů.
  2. Zlepšení léčby: Finanční prostředky z donací umožňují získávání nejmodernějších léčebných metod a technologií pro dětskou onkologii. Tyto prostředky mohou být využity k nákupu vysoce specializovaného lékařského vybavení, chemoterapeutik, radioterapie a dalšího potřebného vybavení.
  3. Podpora rodin: Donátorství také přináší podporu rodinám postiženým dětskou rakovinou. Finanční prostředky mohou být využity na psychologickou podporu, zajištění ubytování pro rodiny během léčby, organizaci volnočasových aktivit pro děti a jejich rodiny a další formy pomoci.

Každý z nás může přispět k významné změně v životech dětí s rakovinou. Existuje několik způsobů, jak můžete přispět:

  1. Finanční darování: Přispějte finanční částkou do organizací zaměřených na dětskou onkologii. Tyto organizace často poskytují léčbu, podporu rodinám a financují výzkum s cílem najít účinnější léčby a lépe porozumět této nemoci.
  2. Dobrovolnictví: Věnujte svůj čas organizacím dětské onkologie. Můžete pomáhat při organizaci a propagaci charitativních akcí, provádět dobrovolnickou práci ve zdravotnických zařízeních, nabídnout své dovednosti nebo profesní know-how.
  3. Šíření povědomí: Pomozte zvýšit povědomí o dětské onkologii ve svém okolí. Sdílejte informace na sociálních sítích, zapojte se do kampaní a pomozte odstranit stigma a nesprávné mýty spojené s touto nemocí.

Donátorství hraje klíčovou roli v podpoře dětské onkologie. Každý z nás může být součástí pozitivní změny v životech dětí, které bojují s touto nemocí. Finanční prostředky, čas a zdroje, které poskytneme, mohou mít obrovský dopad na zlepšení diagnostiky, léčby a péče o dětskou onkologii. Buďme soucitní a empatičtí a přispějme k vytvoření naděje a lepší budoucnosti pro tyto statečné malé bojovníky.

 

MŮŽEŠ si také UDĚLAT radost nákupem v našem MOTÝLÍM e-shopu p3tule.cz/obchod a podpořIT tak naše onkobojovníky! 

 

jak pomoci

Casta a.s.

Jsme velmi rádi, že CASTA a.s. Písek navázala na předchozí podporu našeho NFP3TULE a i...

Nev-Dama

Děkujeme cestovní kanceláři Nev-Dama, celému vedení a kolektivu za stálou podporu našeho NFP3TULE Tato skvělá...

Adventní dopoledne v ZŠ Bernarda Bolzana

7737 Kč je výtěžek z vánočních dílen ZŠ Bernarda Bolzana v Táboře, který byl 9.12...

Lomský vánoční jarmark

Rekordní částka 58. 655 Kč!!! a Lomský vánoční trhMalá obec u Tábora, která čítá cca...

Noc bojovníků v Táboře

Galavečer Noc bojovníků v Hotelu Palcát se blíží a lístky v prodeji… Přijďte podpořit náš...

Denčiny náramky

10 originálních motýlích kožených náramků sama navrhla a vyrobila naše statečná Deniska pro Vás Jejich...

Pierrovy děti

Neuvěřitelná částka 25.600 Kč byla dnes věnována našemu NFP3TULE . Pierrovy děti, žáci táborského gymnázia...

Grand Prix Turovec

Grand Prix obce Turovec byl především o dětech a pro děti, které o svůj život...

Heather pro NF P3TULE

31.8. 2023 v 18.00 v Sezimově Ústí II, letní kino Hilton se uskutečnil koncert zpěvačky...