Také v roce 2023 lze od základu daně odečítat dary až do výše 30 %

Dary, které dnes spadají pod kolonku bezúplatných plnění, jsou nejčastěji finanční povahy. Fyzické osoby si od základu daně mohou dar odečíst, pokud jeho celková souhrnná hodnota dosahuje minimálně 1000 Kč nebo je vyšší než 2 % základu daně. Obecně je možné odečítat maximálně 15 % základu daně.

Pro poslední roky ale platí výjimka, která začala platit už v důsledku koronavirové pandemie a později zůstala v platnosti kvůli válce na Ukrajině. Pro daňový základ za rok 2022 tedy platí, že je možné od něj odečíst maximálně 30 % základu daně. Vláda navíc výjimku prodloužila i na rok 2023.

Od základu daně si můžete odečíst i dar v podobě služby, věci, nebo dokonce nemovitosti, pokud je možné stanovit její hodnotu. Pokud ne, měli byste při oceňování postupovat dle zákona o oceňování majetku.

Každý dar musíte prokázat potvrzením od příjemce, tedy například charitativní organizace. Doklad musí obsahovat informaci o tom, kdo je příjemcem daru, v jaké hodnotě byl dar poskytnut, co bylo jeho předmět, na jaký účel byl poskytnut a kdy.

 

Darovací smlouva_P3tule