V boji proti rakovině u dětí hraje klíčovou roli podpora a péče. Nadační fondy se stávají nepostradatelným nástrojem v poskytování finančních prostředků, léčebného vybavení, psychosociální podpory a výzkumu, které jsou nezbytné pro zlepšení životů onkologicky nemocných dětí.

Nadační fond P3tule je nezisková organizace, která byla založena Petrem a Šárkou Musilovými v říjnu r. 2022 a zaměřuje se na shromažďování finančních prostředků a jejich efektivní využití v boji proti rakovině u dětí. NF P3tule spolupracuje s nemocnicemi, lékaři a dalšími odborníky v oblasti dětské onkologie, protože jeho hlavním cílem je zlepšit kvalitu života dětí s rakovinou, poskytnout jim nejlepší léčbu a podporu, a zároveň financovat výzkum, který vede ke vzniku inovativních léčebných postupů.

K dosažení tohoto účelu nadační fond zajišťuje finanční, materiální a jinou formu podpory v oblasti péče o onkologicky nemocné děti a mladistvé a to zejména v těchto aktivitách:

a) podpora iniciativ a aktivit přispívajících k léčbě onkologicky nemocných dětí a mladistvých,

b) finanční i materiální podpora léčebných zařízení,

c) organizování rekondičních ozdravných pobytů,

d) podpora při vzdělávání či uplatnění na trhu práce,

e) pořádání kulturních, sportovních, společenských akcí a s tím související aktivity na podporu onkologicky nemocných dětí a mladistvých.

Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, příslušným ke správě majetku nadačního fondu, řízení jeho činnosti a rozhodování o záležitostech nadačního fondu.

Prvními členy správní rady jsou:

a) Petr Musil

b) Šárka Musilová

c) Martina Vyskočilová

 

výpis z nadačního rejstříku

p3tule_zakládací listina

 

Tým P3tule: